מדיניות ביטולי כרטיסים אגוורה

 

להלן מדיניות ביטולים אירועי, פסטיבלי, סדנאות, אירועים חד יומיים וכו’

 

  1. תוך 24 שעות מרגע רכישת הכרטיס, הכרטיס יבוטל. היה ושולם במזומן במלוא הסכום, היה ושולם בכרטיס האשראי מינוס 17.65 אגורות דמי ביטול, דמי ביטול לתשלום באשראי. וכן לגבי העברות לחשבון יחוייב עלות העברה בלל.
  2. כל ביטול כרטיס לאחר 24 שעות מרגע ירכשו, יחוייב ב23% מעלות הכרטיס עד ל45 ימים מקיום האירוע.
  3. החל מ45 ימים מיום האירוע עד ל14 ימים מיום קיום האירוע, דמי הביטול הינם 43%.
  4. מ14 ימים לקיום האירוע לא יהיה ניתן לבטל כרטיס בשום תנאי שהוא וכן צוות מפיקי האגוורה יעשה הישתדלות על מנת להכווין רוכשי כרטיסים פוטנציאלים אשר לא נשאר להם כרטיס פנוי וזאת במידה ונגמרו הכרטיסים על פי תנאי האירוע.

 

פסילת משתתף והרחקתו

 

  1. מפיקי הפסטיבל ובראשם המפיק הראשי שומרים לעצמם את הזכות המוחלטת להרחיק כל משתתף או משתתפת אשר הפרו מחד את תנאי החוק בתנאי ישראל כלשונם וככתובם.
  2. היה ומשתתף או משתתפת בפסטיבל הפרו את תנאי התקנון הוזהרו בצורה מפורשת מאחד המפיקים וזו ללא כל צורך לשלוח הודעה בכתב ובכל זאת בחרו להמשיך בדרכם. רשאים המפיקים להרחיקם משטח הפסטיבל, האירוע, הסדנאות וכו’.
  3. לא יהיה זכאי משתתף אשר הורחק לקבל החזר כספי. היה ועבר על חוקי האגוורה המופיעים בתקנון.
  4. יובהר בזאת באדם שהפר את הסדר הציבורי, עבר על התקנון, עבר על החוקים והתקנות של מדינת ישראל שגם אם הורחק מהאירוע לא פתור מכל זאת סעד או תרופה המגיעים על פי כל דין למפיקה או מי מטעמה בהמשך ישיר לנזק שנגרם מהפרה זו.